Ventilatie: corona communicatiemateriaal en -adviezen

Sectoren (zoals scholen, musea en sportclubs) en de overheid bereiden zich met sectorplannen voor op nieuwe oplevingen van het coronavirus. Vanuit de eigen kennis en de ervaringen met de afgelopen twee jaar geven sectoren aan welke maatregelen wanneer het beste kunnen werken. Dat kunnen preventieve maatregelen zijn om verspreiding van het virus te remmen. Of interventies om eventuele golven te keren. Deze pagina biedt tips en materialen voor het communiceren over maatregelen met betrekking tot ventileren.  

Let op: de toolkit is nog volop in ontwikkeling, dus houd de verschillende pagina’s in de gaten voor de laatste aanvullingen.

Misschien ook interessant

Meer aandacht voor goed ventileren

Adviezen om verspreiding corona te beperken

Strategie voor de lange termijn met corona

Onderzoeken over gedrag en het coronavirus