Toegankelijkheid

Deze website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde Toegankelijkheidsverklaring. Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Toegankelijkheidsverklaring Campagnetoolkits.nl

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Bij audiobestanden is in een aantal gevallen geen tekstueel alternatief aanwezig.
  • Bij videobestanden is in een aantal geen audiodescriptie of media-alternatief aanwezig.
  • In sommige pdf-documenten zijn koppen niet gemarkeerd als kop.
  • Technische afwijkingen in de toegankelijkheid van alle websites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Een overzicht van bekende technische afwijkingen vindt u op de PRO-demowebsite.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.