Communicatie- en gedragstoolkit voor sectoren COVID-19

Deze toolkit is ontwikkeld voor ondernemers, organisaties en bedrijven om hen te ondersteunen bij de uitvoering van coronamaatregelen.

De toolkit is gebaseerd op het 3C-interventiemodel van de gedragsunit van het RIVM. Het 3C-interventiemodel is ontwikkeld om gedragsinzichten effectief te kunnen toepassen. De toolkit bevat daarom voor verschillende corona-onderwerpen een beschreven context, communicatieadviezen, controlehulpmiddelen en communicatiemateriaal over hoe je kunt bevorderen dat mensen zich aan de adviezen houden. Alle materialen zijn vrij te gebruiken.

Let op: de toolkit is nog volop in ontwikkeling, dus houd de verschillende pagina’s in de gaten voor de laatste aanvullingen.

Sectorplannen

Een heldere en eenduidige aanpak maakt het voor mensen makkelijker om adviezen en maatregelen op te volgen. Daarom werken overkoepelende sectoren en de overheid samen aan lange termijn plannen. Daarin staat voor elke sector welke maatregelen het beste kunnen werken en wanneer deze nodig zijn. Dat kunnen preventieve maatregelen zijn om verspreiding van het virus te remmen of interventies om eventuele golven te keren. Het lange termijn plan voor jouw sector vind je op de website van VNO NCW .

Bij het opstellen van de sectorplannen kunnen sectoren gebruik maken van de handreiking gedragskader sectorplannen van het RIVM.

Gebruik toolkit

In het sectorplan voor jouw sector lees je wanneer het nodig is om (preventief) in te grijpen en welke maatregelen dan het beste kunnen werken.

Klik op de thema’s om communicatiematerialen (zoals posters) te downloaden of tips en adviezen te lezen om deze maatregelen in jouw bedrijf of organisatie in te voeren.

profiel van persoon met teststokje bij neus

(Zelf)testen bij klachten

Corona communicatiemateriaal en -adviezen