Huiselijk geweld

Soms kunnen de spanningen thuis behoorlijk op lopen door allerlei oorzaken. Dat kan leiden tot huiselijk geweld. Met inzet van een online campagne huiselijk geweld willen we omstanders en slachtoffers van huiselijk geweld wijzen op laagdrempelige beschikbare hulp, zoals chat en telefoonlijnen,  van organisaties zoals Veilig Thuis, Kindertelefoon, GGD en Nationaal Ouderenfonds (via: chat, bellen, contact).

Ook willen we doelgroepen het juiste zetje geven om ook daadwerkelijk gebruik te maken van deze hulpfuncties.

De campagne ‘Huiselijk geweld’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Looptijd campagne

De campagne loopt van 5 juli t/m 30 september 2021. Rechten van de beelden uit de campagne zijn onbeperkt afgekocht.

Materialen

Op deze pagina vind je postermateriaal, banners en een social advertentie posts die je kunt gebruiken om bekendheid te geven aan dit onderwerp. Heb je een vraag over het campagnemateriaal, neem dan contact op met campagnemanagement@minaz.nl.

Banners

Video advertentie banner voor Facebook

Suggesties voor de caption teksten bij deze post vind je als je bovenstaande link aanklikt.

Posters