Huiselijk geweld: Partnermishandeling

De campagne ‘Huiselijk geweld’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Doel van de campagne is de drempel verlagen bij omstanders om actie te ondernemen wanneer je vermoedens hebt van huiselijk geweld.

Er zijn diverse materialen te downloaden die je kunt gebruiken om bekendheid te geven aan dit onderwerp. Op deze pagina vind je materialen en beelden over het onderwerp partnermishandeling. De toolkit zal gedurende de campagneperiode aangevuld worden.

Heb je een vraag over het campagnemateriaal, neem dan contact op met campagnemanagement@minaz.nl.

Illustraties

Banner - Bellen met Veilig Thuis

Banner - Ga in gesprek

Banner - Herken signalen slachtoffer

Banner - Let op signalen pleger

Banner - Praat met andere

Banner - Praag met pleger

Banner - Praat met slachtoffer