Huiselijk geweld: Ouderenmishandeling

De campagne ‘Huiselijk geweld’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Doel van de campagne is de drempel verlagen bij omstanders om actie te ondernemen wanneer je vermoedens hebt van huiselijk geweld.

Er zijn diverse materialen te downloaden die je kunt gebruiken om bekendheid te geven aan dit onderwerp. Op deze pagina vind je materialen en beelden uit de televisiecommercials en PR-materialen over het onderwerp ouderenmishandeling. De toolkit zal gedurende de campagneperiode aangevuld worden.

Heb je een vraag over het campagnemateriaal, neem dan contact op met campagnemanagement@minaz.nl.

Posters "Klaverjas" in pdf

Klaverjas A4 zonder snijrand

Klaverjas A4 met snijrand

Klaverjas A3 zonder snijrand

Klaverjas A3 met snijrand

Klaverjas A2 zonder snijrand

Klaverjas A2 met snijrand

Posters "Kapper" in pdf

Kapper A4 zonder snijrand

Kapper A4 met snijrand

Kapper A3 zonder snijrand

Kapper A3 met snijrand

Kapper A2 zonder snijrand

Kapper A2 met snijrand

Voorbeeldteksten voor social media posts

Via onderstaande link vind je enkele voorbeeldteksten die je kunt gebruiken voor social posts op bijvoorbeeld Twitter en Facebook: voorbeeldteksten voor sociale media posts voor campagne tegen huiselijk geweld - ouderenmishandeling.

Beeldmateriaal voor social posts

Als beeld bij de social posts kun je een van de campagnebeelden gebruiken:

Klaverjas met tekst

Klaverjas zonder tekst

Kapper met tekst

Kapper zonder tekst

PR-materialen

Factsheet financiële uitbuiting

Factsheet ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Onderzoeksamenvatting aard en omvang ouderenmishandeling Regioplan

Nieuwsbericht Dag tegen Ouderenmishandeling

Nieuwsbericht campagnestart

Artikel ouderenmishandeling

Video ouderenmishandeling/kapper

(Een kapster:)

Zo, die wilde haren van u, die blijven ook maar doorgroeien, hè?

(BIJ ZICHZELF): O, nee. Alweer.
Koffie?
-Ja, graag.
KAPSTER (BIJ ZICHZELF): Dat is geen ongelukje.
Die zoon.
Sinds hij weer thuis woont... Ik moet het haar vragen.
Maar hoe?
VOICE-OVER: Kijk hoe jij het gesprek aan kunt gaan.
Doe iets met je zorgen.
Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.)

Video oudermishandeling/klaverjas

(Een vrouw met winkeltassen:)

Hai, mam!
VROUW (BIJ ZICHZELF): Ah, de dochter van Ans.
Is ze nou weer wezen shoppen met de bankpas van moeders?
En die heeft niks door.
Zeg maar 'dag, allemaal'.
VROUW (BIJ ZICHZELF): Nee, zeg maar 'dag tegen je spaargeld'.
Dit klopt toch niet?
VOICE-OVER: Kijk op welke signalen van financieel misbruik jij nog meer kunt letten. Doe iets met je zorgen.
Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.)

Online video

Online video Ouderenmishandeling

Radiocommercial ouderenmishandeling/verbaal