Huiselijk geweld: Ouderenmishandeling

De campagne ‘Huiselijk geweld’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Doel van de campagne is de drempel verlagen bij omstanders om actie te ondernemen wanneer je vermoedens hebt van huiselijk geweld.

Er zijn diverse materialen te downloaden die je kunt gebruiken om bekendheid te geven aan dit onderwerp. Op deze pagina vind je materialen en beelden uit de televisiecommercials en PR-materialen over het onderwerp ouderenmishandeling. De toolkit zal gedurende de campagneperiode aangevuld worden.

Heb je een vraag over het campagnemateriaal, neem dan contact op met campagnemanagement@minaz.nl.

Posters "Klaverjas" in pdf

Klaverjas A4 zonder snijrand

Klaverjas A4 met snijrand

Klaverjas A3 zonder snijrand

Klaverjas A3 met snijrand

Klaverjas A2 zonder snijrand

Klaverjas A2 met snijrand

Posters "Kapper" in pdf

Kapper A4 zonder snijrand

Kapper A4 met snijrand

Kapper A3 zonder snijrand

Kapper A3 met snijrand

Kapper A2 zonder snijrand

Kapper A2 met snijrand

Voorbeeldteksten voor social media posts

Via onderstaande link vind je enkele voorbeeldteksten die je kunt gebruiken voor social posts op bijvoorbeeld Twitter en Facebook: voorbeeldteksten voor sociale media posts.

Beeldmateriaal voor social posts

Als beeld bij de social posts kun je een van de campagnebeelden gebruiken:

Klaverjas met tekst

Klaverjas zonder tekst

Kapper met tekst

Kapper zonder tekst

PR-materialen

Artikel 5 dingen die je kunt doen bij vermoedens van ouderenmishandeling

Blog route 2021

Ervaringsverhaal ouderenmishandeling

Factsheet financiële uitbuiting

Factsheet ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Omstanderquotes ouderenmishandeling

Onderzoeksamenvatting aard en omvang ouderenmishandeling Regioplan

Video

Online video

Illustraties

Banner - Bellen met Veilig Thuis

Banner - Ga in gesprek

Banner - Herken signalen oudere

Banner - Let op signalen

Banner - Let op signalen pleger

Banner - Praat met andere

Banner - Praat met oudere

Banner - Praat met pleger

Banner - Let op de signalen ouderenmishandeling

Geluidsfragment

HG/ouderenmishandeling/financieel