Eerlijk over je ID

De campagne 'Eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee.' is een initiatief van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De campagne heeft als doel dat 80% van alle Nederlandse jongeren in de leeftijd van 16 tot 22 jaar in 2020 weet dat zij identiteitsfraude plegen als zij een ID lenen, uitlenen of vervalsen. En dat dit ernstige consequenties heeft.

Er zijn diverse materialen te downloaden die u kunt gebruiken om bekendheid te geven aan de campagne 'Eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee.' Lees voor gebruik de bijbehorende handleiding.

Visuals

Logo

Posters

Video's

Flyer