Omgaan met depressie: Moodcamper interview 18

Omgaan met depressie: Moodcamper interview 18

(Het logo van Hey.)

VROUW: Ik denk zelf persoonlijk dat de oorzaak is van toename van het aantal mensen met een depressie is het feit dat, euh, de maatschappij er zo ontzettend tegenaan botst.
En dan vooral onze jeugd.
Onze jeugd die van alles moet.
Ouders die daartegenaan, euh...
Ja, schoppen vind ik dan wel een beetje een zwaar woord.
Maar ouders die daar continu mee bezig zijn, en continu de druk opvoeren en de druk die die kinderen ook voelen om goeie cijfers te halen en, euh, en alle dingen die daarbij komen kijken.
En dat gevoel dat ze daarbij hebben, dat kunnen ze niet kwijt.
En de maatschappij, die begrijpt hen niet.
Tenminste de huidige maatschappij waar we nu in zitten.
En waardoor de kloof tussen de jongere generatie en de generatie van mij dan ik ben 50 jaar, mijn naam is Miranda Meiners.
Dat de kloof tussen dus de jongere en mijn generatie, zeg maar dusdanig groot is omdat ze elkaar niet meer begrijpen.
En je kan zo ontzettend veel leren van de jeugd.
De jeugd uiteraard ook van ons, maar door alleen maar oprecht en zonder oordeel naar elkaar te luisteren, kom je zo'n ontzettend eind.
En ik ben er echt van overtuigd dat als wij, onze generatie meer open gaan staan voor de mensen die na ons komen voor de generatie die na ons komt, of de mensen die naast ons staan.
Maar goed, laten we het nou even hebben over de mensen die na ons komen, de jeugd.
Dat ze zich ook veel vrijer zullen voelen.
Als we die druk er nou ook eens af halen van altijd maar dat moeten presteren en gewoon ook echt eens naar ze luisteren.
Joh, waar heb jij nou eigenlijk behoefte aan?
Wat wil jij?

(Ze denkt na en drukt haar lippen op elkaar.)

Ik denk dat je dan al een heel eind bent.
Ik wilde eigenlijk zeggen: Ik denk dat je er dan bent.
Vind ik misschien een beetje te zwaar maar ik denk dat je dan echt al een heel eind bent.
Luister naar elkaar.
Zonder meteen te oordelen.
Wees oprecht en attent.

(Ze kijkt omlaag en legt iets weg. Het logo van Hey, met daaronder: Het is oké, maak depressie bespreekbaar. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: heyhelpt.nl.)