Omgaan met depressie: Moodcamper interview 15

Omgaan met depressie: Moodcamper interview 15

(Het logo van Hey.)

(Een man en een vrouw zitten in een camper.)

VROUW: Want iemand met een depressie zondert zich af.
Dus je kunt beter hem meeslepen naar dingen zodat die in ieder geval wat doet.
Onder de mensen brengen, ook al vindt hij dat misschien niet leuk.
Hij heeft toch de aandacht die hij dan wil eventueel en luister vooral als iemand wil praten met je, dat...
Het is belangrijk om betrokken te blijven en die mensen betrokken te houden.
Ja daarom, anders zonderen ze zich alleen maar steeds meer af.
En wordt het alleen maar erger.
-Ja.

(Het logo van Hey, met daaronder: Het is oké, maak depressie bespreekbaar. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: heyhelpt.nl.)