Omgaan met depressie: Moodcamper interview 14

Omgaan met depressie: Moodcamper interview 14

(Het logo van Hey.)

MAN: Ik vind dat inderdaad ontzettend moeilijk.
En dat heeft te maken met, ja, toch een bepaalde schaamte of euh, ja, teleurstelling voor jezelf, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben.
Hoe meer aandacht, ja, hoe eerder dat je zelf constateert: is er iets aan de hand?
En dat je dan ergens je vraag neer gaat leggen.
Nou, dat was het.

(Het logo van Hey, met daaronder: Het is oké, maak depressie bespreekbaar. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: heyhelpt.nl)